BVS Solitaire Collection

BVS Solitaire Collection 8.3

A large interactive solitaire games collection
Người dùng đánh giá
4.2  (33 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
8.3.0.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
BVS Development Corporation
This is a complete package of about five hundred solitaire games varying in functionality and bonus features. the interface seriously augments the gaming experience by allowing tracking, canceling, automated moves, saving and restoring positions, etc.
BVS Solitaire Collection là một cao đẳng cấp cho bộ sưu tập của 450 solitaire trò chơi. Nó bao gồm cả yêu thích của variations chơi như con Nhện Solitaire, free cellname, kim tự tháp, Klondike, Tri-đỉnh núi cao, Scorpion, Seahaven Tháp, cái đàn accordion, người nga Solitaire, Monte Carlo, bốn mươi tên Cướp, Vườn Hoa, đức kiên nhẫn, Golf, tàn nhẫn, Yukon. Nó cũng bao gồm hơn 100 người duy nhất variations của solitaire rằng anh sẽ không tìm ở chỗ khác.
Thông tin được cập nhật vào: